Prijem udruge P.I.N.K. – life kod Predsjednika skupštine Joška Klisovića

26. 7. 2021.
Upoznale smo predsjednika sa svojim radom, pripremama za tradicionalnu javnozdravstvenu akciju „Sačuvajmo zdrave dojke“, koju organiziramo u listopadu s ciljem jačanja svijesti o važnosti usvajanja zdravih životnih navika te redovnog pregleda i samopregleda dojki te ostalim aktivnostima Udruge.