Smanjimo smrtnost od raka debelog crijeva u Hrvatskoj!

31. 5. 2021.

Ususret obilježavanju Dana plave zvijezde posvećenog borbi protiv raka
debelog crijeva, želimo ponovno naglasiti važnost povećanja odaziva
građana na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva,
koji je kod nas tek oko 20 %.

Rak debelog crijeva je već godinama najčešća vrsta raka te drugi uzrok
smrtnosti od raka u RH promatrano u oba spola. U Hrvatskoj godišnje od
raka debelog crijeva umire više od 2000 osoba.

Kao jedan od bitnih faktora većeg odaziva na Nacionalni program ranog
otkrivanja raka debelog crijeva te posljedično manje smrtnosti od raka
debelog crijeva smatramo zamjenu postojećeg FOBT testa sa suvremenijim
FIT testom (npr. Hitachi Chemical test na skrivenu krv u stolici).