SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2020 (World Cancer Day 2020)

26. 1. 2020.

Cilj ove akcije je putem edukativnih letaka, javnim istupanjem, te putem medija informirati što više građana o važnosti prevencije malignih bolesti putem usvajanja zdravih životnih navika i sudjelovanja u Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka

Dana 01. veljače 2020. Udruga Pogled iz novog kuta (P.I.N.K. – life) obilježit će Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) s ciljem jačanja svijesti o važnosti prevencije, podrške oboljelima od raka te poticanja svih u društvu: Vlade, lokalne zajednice, poslovnih subjekata, škola, obitelji i pojedinaca, kako bi poduzeli određene aktivnosti u svrhu smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te poboljšanja kvalitete života oboljelih od raka. Ovaj iznimno važan dan Udruga će obilježiti akcijom u Zagrebu na Cvjetnom trgu, koja će trajati od 10 do 13 sati. Putem edukativnih letaka informirat će se građane o važnosti prevencije malignih bolesti usvajanjem zdravih životnih navika i sudjelovanjem u Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka, a u tome će pomoći i brojne osobe iz javnog života.

Tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka 2019. – 2021. „I am and I will“ naglašava kako svatko osobno može dati doprinos i poduzeti konkretne akcije u cilju smanjenja utjecaja raka na sebe, svoje najbliže, zajednicu kao i globalno.

Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja, kao i visoke stope smrtnosti oboljelih od raka, rak je prozvan epidemijom modernog doba. U Hrvatskoj se trenutno provode tri Nacionalna programa ranog otkrivanja raka i to: raka dojke, debelog crijeva, vrata maternice, a uskoro kreće provedba Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanja raka pluća.

O raku se treba govoriti što češće i upozoravati građane da primarnom prevencijom sami mogu pridonijeti sprečavanju nastanka ove teške bolesti tako da usvoje zdrave životne navike kroz zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, odgovorno spolno ponašanje, smanjenje izloženosti suncu te izbjegavanje duhana i alkohola. Ovo je četvrta godina za redom da obilježavamo ovaj dan kako bi educirali građane o prevenciji raka te potaknuli sve segmente društva na veći angažman u cilju smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te poboljšanja kvalitete života oboljelih od raka, izjavila je Nives Moric, predsjednica udruge P.I.N.K. – life.

Udruga P.I.N.K. – life aktivno se zalaže za donošenje Nacionalnog plana borbe protiv raka RH kao temeljne pretpostavke za učinkovitu prevenciju te kvalitetnu dijagnostiku i liječenje, a što bi trebalo dovesti do smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te poboljšanja kvalitete života oboljelih od raka u Hrvatskoj. Osim što bi Nacionalni plan borbe protiv raka RH trebao staviti naglasak na prevenciju i rano otkrivanje raka, ključne mjere trebale bi se svakako odnositi i na donošenje i implementaciju multidisciplinarnih smjernica te na koji način pružiti kvalitetnu skrb oboljelima od raka u uznapredovalom stadiju bolesti.

Udruga P.I.N.K. – life je povjerenstvu zaduženom za izradu Nacionalnog plana protiv raka RH dostavila vlastiti prijedlog za izradu predmetnog dokumenta.

Zloćudne novotvorine (rak) s udjelom od 27% predstavljaju drugi uzrok smrtnosti u RH. U 2016. godini u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 23 650 novooboljelih od raka, (HZJZ, Registar za rak, RH. Incidencija raka u Hrvatskoj 2016., Bilten 41, Zagreb 2019). Na muškarce otpada 53%, a na žene 47% novooboljelih od raka.

U 2018. godini u Hrvatskoj je umrlo 14 210 osoba od raka, odnosno 347 na 100 000 stanovnika (HZJZ, Izvješće o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2018. godini, Zagreb 2019).

U ženskoj populaciji najčešći su: rak dojke( 25%) – 2735, rak kolona, rektuma, rektosigma i anusa (14%) – 1535, rak maternice (9%) – 1013, rak traheja, bronh i pluća (8%) – 904, leukemije i limfomi (7%) – 744, Izvor: (HZJZ, Registar za rak, RH. Incidencija raka u Hrvatskoj 2016., Bilten 41, Zagreb 2019)

U muškoj populaciji najčešći su: rak prostate (19%) – 2337, rak traheja, bronh i pluća (17%) – 2164, , rak kolona, rektuma, rektosigma i anusa (16%) – 2040, leukemije i limfomi (6%) – 816, Izvor: (HZJZ, Registar za rak, RH. Incidencija raka u Hrvatskoj 2016., Bilten 41, Zagreb 2019)

Prema statističkim podacima iz 2016. godine standardizirana stopa smrtnosti od karcinoma za EU je bila 259,5 na 100 000 stanovnika, Izvor (Eurostat). Hrvatska od svih 28 članica EU drži drugo mjesto sa stopom smrtnosti u 2016. od 333,86 na 100 000 stanovnika. Prvo mjesto drži Mađarska sa stopom smrtnosti od 345,33 na 100 000 stanovnika. Standardna stopa smrtnosti od raka za muškarce u Hrvatskoj iznosi 408,77 na 100 000 stanovnika i najviša je u EU, Izvor: (Eurostat).

Akcija se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i gradonačelnika Grada Zagreba.

World Cancer Day utemeljen je Pariškom poveljom koja je usvojena na svjetskom Summitu – „Protiv raka za novi milenij“, održanom 04.02.2000. u Parizu. Cilj povelje je promocija istraživanja za liječenje kao i prevenciju bolesti, mobilizacija globalne zajednice na borbu protiv raka.

Inicijator i koordinator obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka na globalnoj razini je organizacija sa sjedištem u Ženevi, Švicarska (Union for International Cancer Control). Organizacija je osnovana 1933. te je najstarija i najveća međunarodna organizacija za rak.

U svijetu godišnje umire od raka oko 9,6 milijuna ljudi te rak predstavlja drugi uzrok smrtnosti. Jedna od šest umrlih osoba umire od raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj narasti na 13,2 milijuna ljudi dok će broj oboljelih biti 21,7 milijuna ljudi godišnje.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka je jačanje svijesti o važnosti prevencije, podrška oboljelima od raka te poticanje svih u društvu: Vlade, lokalne zajednice, poslovnih subjekata, škola, obitelji, pojedinaca, kako bi poduzeli određene aktivnosti u svrhu smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te pobojšanja kvalitete života oboljelih od raka.

Udruga Pogled iz novog kuta – P.I.N.K. life okuplja onkološke bolesnike, socijalno ugrožene osobe, zdravstvene djelatnike, volontere, kao i osobe društveno i socijalno osviještene za ovaj problem. Cilj udruge je poboljšati kvalitetu života, socijalnu uključenost i prava pacijenata oboljelih od malignih bolesti, njihovih obitelji i mladih liječenih od malignih bolesti.