Zahvalnica za obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv raka 2021.!

16. 2. 2021.

Inicijator i koordinator obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv
raka na globalnoj razini je organizacija sa sjedištem u Ženevi,
Švicarska (Union for International Cancer Control).
Organizacija je osnovana 1933. te je najstarija i najveća međunarodna
organizacija za rak.

Tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka 2019. – 2021. „I
am and I will“ naglašava kako svatko osobno može dati doprinos i
poduzeti konkretne akcije u cilju prevencije odnosno smanjenja
utjecaja raka na sebe, svoje najbliže, zajednicu kao i globalno.

U svijetu godišnje umire od raka oko 9,6 milijuna ljudi te rak
predstavlja drugi uzrok smrtnosti. Jedna od šest umrlih osoba umire od
raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj narasti na 13,2 milijuna
ljudi dok će broj oboljelih biti 21,7 milijuna ljudi godišnje.